Om oss

Hos Stockholm Medical Group återfinns specialistläkarmottagningar och fysioterapimottagningar med olika kompetenser som årligen tar emot och behandlar patienter från ett brett upptagningsområde. Mottagningarna åtnjuter toppmodern teknik och medicinsk utrustning för lämpliga undersökningar och behandlingar, helt anpassad för varje specialistområde.
Alla typer av provtagningar erbjuds alltid snabbt på plats genom ett professionellt sjukskötersketeam. Sammanhållen journalföring hålls i vårdinformationssystemet Takecare för att garantera bästa vård- och patientsäkerhet. Specialistläkarmottagningarna arbetar under Landstingstaxa och frikort gäller.
Välkomna!