Smärtspecialist

Hos Stockholm Medical Group kan du träffa en smärtläkare för att genomgå olika behandlingar för att lindra långdragna smärtor i kroppen. För att träffa en smärtläkare krävs en remiss från en allmänläkare/ortoped.
Boka tid

Landstingstaxa gäller

På våra läkarmottagningar gäller landstingstaxa (150, 200, 350 kronor eller frikort). Om du vill veta de aktuella landstingstaxorna kan du klicka här.

Sammanhållen journalföring

Vi har sammanhållen journalföring för att enkelt kunna ta del av andra vårdgivares journalanteckningar samt underlätta för andra vårdgivare vid fortsatt behandling utanför våra väggar.

1. Vad är en smärtläkare?

En smärtläkare, även kallad smärtspecialist, är en läkare eller doktor i specialiserar sig på smärta och smärtstillande läkemedel. Smärtmedicin är en medicinsk specialitet som fokuserar på utvärdering, behandling och förebyggande av smärta.

2. När kontaktar man en smärtläkare?

Smärtläkare specialiserar sig på hantering av smärta som symtom på sjukdomar (eudyni) och primär smärtlidor (maldyni). De behandlar patienter som upplever smärta relaterad till en specifik orsak (t ex cancervärk, skada, postoperativ smärta) och patienter som lider av smärta som ett primärt tillstånd (t ex frekvent huvudvärk, neuropatisk smärta).

3. Hur bokar jag tid?

För att komma till Dr. Dan Vinberg Smärtspecialistmottagning vid Stockholm Medical Group ber du din husläkare om en remiss.

För oss är det viktigt att du som patient känner att du enkelt kan komma i kontakt med din vårdgivare varför vi inte har några speciella telefontider.

4. Vart finns ni?

Vi finns på flera olika platser runt om i Stockholm och växer hela tiden. Om du vill se vart din närmaste vårdenhet finns så kan du klicka här. Våra kliniker

Frågor?

Om du har någon fråga eller vill boka in en tid så kan du ringa till vår växel som svarar på vardagar mellan 07.30 – 17.00.

Ring oss

Om oss

Stockholm Medical group är en del av en svensk sjukvårdkoncern som etablerades redan 1989. Vi finns idag på flera ställen runt om i Stockholm.

Läs mer